Мониторинг на находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП “Централен Балкан”

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Парковите експерти наблюдават целево двата вида поради високия им природозащитен статус. Находището на скален пелин е единственото, описано за Стара планина. Видът е установен през 2008 г. от служител на парка. В Червената книга на Р България скалният пелин е описан като застрашен вид.

По време на мониторинга са установени и други растителни видове с висока консервационна значимост – петниста тинтява, еделвайс, жълт планински крем.

Comments

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.