fbpx

Мобилно приложение за подаване на сигнали за нарушения в горите пуснаха от WWF

Природозащитната организация WWF пусна безплатно мобилно приложение „Спаси гората“. Чрез него всеки ще може да подаде сигнал, ако стане свидетел на незаконни дейности или природни бедствия. Приложението е част от работата на организацията за опазване на горите у нас и може да бъде изтеглено от Google Play.

Чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство у нас генерира скрити приходи от около 150 млн. лева годишно. Освен че водят до сериозни финансови загуби за държавния бюджет, нелегалните сечи влошават производствените, водоохранните и природозащитни функции на горите. Мобилното приложение позволява само с няколко кратки стъпки да бъде подаден сигнал до компетентните органи при съмнения за незаконни дейности в горите. То е предназначено за публично ползване от всички хора, загрижени за опазването на дивата природа. Разработването му беше подкрепено от Изпълнителна агениция по горите (ИАГ) и се превърна в обща инициатива за борба с нелегалната дейност в българските гори,

казва Нели Дончева, главен експерт в организацията.

Сигналите ще постъпват автоматично в системата 112 директно към ИАГ и на специално създаден за тази цел електронен адрес. В същото време те ще се визуализират и на платформата за горите на WWF – gis.wwf.bg.

Как да подадем сигнал?
Приложението дава възможност за подаване на три типа сигнал: за предполагаеми незаконна сеч, камион с незаконна дървесина и за природно бедствие. За точна локализация, GPS-ът на мобилното устройство трябва да е включен. Налична е и опция за прикачване на файлове със снимки, видео или звукозапис. След това трябва да се опише накратко сигналът в прозорец на приложението, да се въведат дата и контакти за обратна връзка. Ако няма интернет достъп в момента, сигналът може да бъде изпратен и по-късно, като в този случай се използва опция „Запази“. Бутонът „Изпрати сигнал“ е последната стъпка от процеса.

Щетите от нелегалния дърводобив у нас
Според анализ на WWF върху незаконния дърводобив от 2018 г. обемът на нелегалната сеч в България достига 2,4-2,7 млн. плътни куб. м. годишно или между 1/4 и 1/3 от общия добив. Проучването разкрива, че основните незаконни дейности са свързани с отсичането на  дървета без горска марка, извършването на сечи без разрешително, транспортирането на дървесина без съответния документ, както и манипулирането на количеството или качеството на добития материал. Всичко това води до сериозни екологични последици като промяна на местообитанията, прекъсване на важни биокоридори, загуба на видове, ерозия на почвата и т.н.

Освен че са ключова предпоставка за състоянието на въздуха, който дишаме, горите имат и важно стопанско значение. За да разберете как по-лесно можете да разграничите законните от незаконните сечи, както и кои са отговорните държавни институции, към които да подадете сигнал при нужда, вижте разяснението на експертите от WWF.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.