fbpx

Природен резерват Ореляк

На юг от непристъпните мраморни била на Северен Пирин планината се снишава към средните си части. Там е разположен Природен резерват Ореляк с площ от около 850 ха. Защитената територия е обявена през 1985 г., за да бъдат опазени буковите гори, характерни за тази част на планината, както и популярния Пирински чай.

Границата на резервата минава по главното планинско било, северно от едноименния връх. Най- източните части на зоната са разположени по поречието на Лъжничката река, приток на р. Марево. Резерватът е разположен на височина от 900 до 1800 м., като обхваща голяма височинна амплитуда.

Флора

Основната задача на резервата е опазването на елитните букови гори, наречени Черна гора. Средната им възраст е над 150 години, но въпреки това те са останали изключително гъсти. В по-ниските части на защитената територия се срещат дървесните видове воден габър и Mъждрян. На височина около 1700 метра има малки участъци от бяла мура. От важно значение са и ендемичните видове –шарпланинска рупа, златист равнец, македонска каменоломка и др.

Пиринският чай (Sideritis scardica) e многогодишно тревисто растение, достигащо до 50см. Известен още и като Мурсалски, Алиботушки, Шарпланински чай. Наричан е също Българската виагра. Растението се среща в Среден и Южен Пирин, Мурсалския дял на Родопите и планината Славянка на  надморска височина от 1400 до 2200 м. Билката съдържа танини, етерични масла, желязо, цинк, натрий, магнезий, мед, кобалт. Поради голямото наличие на флавоноиди има антибактериално и антиоксидантно действие. От Пиринския чай се използва надземната част, която се бере през юни-юли. Действа откашлечно, противовъзпалително и омекотява възпалените лигавици. Препоръчва се при всички видове кашлица, бронхит, бронхиална астма. Билката действа благотворно на чернодробни и редица други заболявания, както и забавя стареенето.  Българската народна медицина препоръчва пиринския чай още при емфизема, гръдна жаба, гърлобол.

Фауна

Въпреки неголямата територия на резервата животинският свят е много разнообразен. Това се дължи на голямата надморска височина. Най-разпространените видове са  гръцка дългокрака жаба, дъждовник, дива свиня, вълк, кафява мечка, лисица, сърна.

Туризъм

В буферната зона на Природен резерват Ореляк попада първенецът на Среден Пирин вр. Ореляк /2099 м./. Среща се и под името Орелек, Орлови скали. Върхът се издига на главното планинско било, северно то връх Баба и северозападно от връх Чала.  Ореляк е с формата на триглав купол, а билото е скалисто и голо. Западните склонове се спускат стръмно, а на места отвесно към долината на река Пиринска Бистрица, а югоизточните по-полегато към местността „Добро поле”. На върха в момента е изграден радио-телевизионен ретранслатор, който не позволява достигането до най-високата точка. Основен изходен пункт за изкачването на Ореляк е хижа Попови ливади. Преходът е по маркирана пътека за 2 часа или по 12 – километров чакълен път.

Подробният маршрут за изкачване на вр. Ореляк може да намерите в бр.5/2007 на сп. „Върхове”.

 

Валерия Динкова

[email protected]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.