fbpx

Дискусионна среща „Планински туризъм – проблеми и решения”

Дискусионна среща – Кръгла маса по въпросите и проблемите на планинския туризъм свиква Българският планинарски съюз. За участие в нея ще бъдат поканени представители на институции, медии, организации, сдружения, клубове и физически лица, които имат отношение към планините и туризма в тях. Всички участници ще имат възможност да представят своите идеи, виждания и проблеми, както и предложенията си за решения. Целта е да се създаде широка дискусия, която да доведе до градивни резултати.
Срещата ще протече при следния дневен ред:
1. Кратко представяне на Български планинарски съюз.
2. Ситуационен анализ (състояние на туристическа инфраструктура, места за настаняване и различните звена в планинския туризъм).
3. Бъдещето на туризма – проблеми, решения и перспективи.
4. Дискусия.
5. Изготвяне на План и последователност за действие.