fbpx

ПП „Витоша“ отчете успешни резултати от възстановяване на торфени находища

Начало на торфообразуване в нарушен торфищен участък, обект на възстановяване от страна на Дирекцията на Природен пак „Витоша“ беше установен

Прочетете повече