fbpx

ПП „Витоша“ отчете успешни резултати от възстановяване на торфени находища

Начало на торфообразуване в нарушен торфищен участък, обект на възстановяване от страна на Дирекцията на Природен пак „Витоша“ беше установен по време на ежегодния мониторинг на торфищата в планината. Този успешен резултат е вследствие на дългогодишната съвместна работа между експерти от Дирекцията и доц. д-р Райна Начева от ИБЕИ при БАН.

Работата по възстановяване на торфища на Витоша стартира през 2014 г. като част от проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма ”Околна среда 2007 – 2013 г.”. Тогава е разработен Модел за устойчиво управление на торфищата на Витоша, включващ и пилотен проект за възстановяване водния режим на конкретен торфищен участък, силно нарушен от пожар през 2010 г.

Извършените възстановителни дейности са иновативни за България и включват прокопаване на оводнителна вада, която постепенно повишава водното ниво в участъка – необходимо условие за възстановяването му. Торфообразуването е много бавен процес, отнемащ години. С цел ускоряването му експертите ежегодно извършават поддържащи водния режим на торфището дейности – редовно премахване на конкурентната растителност чрез косене и изнасяне на окосената маса от целевата територия, почистване на оводнителната вада на участъка.

През изминалата есен се извърши допълнително подпомагане на процеса на образуване на торф чрез внасяне на фрагменти от торфени мъхове в силно увредените участъци. При наличието на достатъчно овлажняване тези фрагменти бързо регенерираха и поставиха началото на създаване на торфената покривка.

Прочети  Дирекция Природен парк "Витоша": Обезпокоителни са резултатите от предварителната оценка за реализирането на ски-зона „Алеко”

Валерия Динкова

[email protected]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.