fbpx

Нов лифт в Пирин

Война за Пирин!

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ предупреди, че в Национален парк Пирин с бързи темпове започва строителството на нов 6-седалков лифт на мястото на 3-седалковия лифт „Тодорка“ от офшорната фирма „Маренго трейдинг“.

Според коалицията, фирмата дори не е концесионер на ски зона Банско. Освен това новият лифт не фигурира въобще в концесията за ски зона Банско. Съответно започналото строителство е поредният опит за заграбване на територии изключителна държавна собственост в Национален парк Пирин, като в случая това се осъществява не от концесионера, а от свързана с него офшорна компания, твърдят природозащитниците.

Според тях строителството е започнато прибързано, въпреки липсата на разрешение от екоминистерството за разширение на просеката чрез изсичането на вековни дървета и въпреки течащата проверка на Върховната административна прокуратура по случая.

„МОСВ няма да разреши изсичането на 88 дървета преди приключване на прокурорските проверки от Окръжната прокуратура в Благоевград и ВАП и постановяване на съответните прокурорски актове“, заявяват в тази връзка от екоминистерството.

В писмото си министерството отчитат и хронологията на разрешителните и прокурорски проверки по казуса. От пресцентъра припомнят за решението на министърът от кабинета Орешарски Станислав Анастасов (писмо изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г.), което разрешава инвестиционното намерение на „Маренго трейдинг“ да строи нов шестседалков лифт без нуждата от процедура по оценка за съвместимост на проекта им.

Писмото беше обжалвано пред ВАС от Асоциация на парковете в България и са образувани прокурорски преписки в Окръжна прокуратура – Благоевград, Софийска градска прокуратура и Върховна административна прокуратура (ВАП). Проверките в Окръжна прокуратура – Благоевград, и на ВАП все още са в ход.

Съдебното производство по жалбата е приключило, прокурорската преписка на Софийска градска прокуратура е приключила с отказ да се образува досъдебно производство.

Главния архитект на община Банско обаче вече е издал разрешение за строеж на 25 май 2015 г.

След сигнал отново от природозащитниците за намеренията за строителство преди два месеца, в началото на юни МОСВ поиска проверка от регионалната дирекция по национален строителен надзор за издаденото разрешение за строеж. След 10 дни – на 18 юни, ДНСК информира МОСВ, че в случая няма основания за предприемане на действия по административен ред от органите на ДНСК.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството излезе със съобщение, че започналите строителни работи са „на съществуващо от 25 години съоръжение, без промяна на трасето, в рамките на съществуващия сервитут.“ От ведомството изтъкват, че за извършването им има решение на МОСВ (решението на минситър Станислав Анастасов от края на мандата на кабинета Орешарски, бел.ред.), че не е необходима оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост .

Направена от Дирекцията за национален строителен контрол служебна проверка е установила съответствие с плана за управление на парк „Пирин“ и действащия териториален устройствен план, пишат още от МРРБ.

От ведомството уточняват, че разрешението за строеж не е документ за собственост и не поражда вещно право. Със заповед на община Банско от 02.07.2015 г. е променен титулярът по разрешението за строеж за обекта, като в него е вписана само „Маренго трейдинг“ ЕООД. Тази заповед не подлежи на служебна проверка от ДНСК.

Лифт Тодорка ще бъде ремонтиран въпреки манипулациите, заявяват пък в писмо до медиите от „Маренго Трейдинг“, изпратено вторник вечер.

„Свидетели сме на повтарящи се опити за нескопосана манипулация за модернизирането на лифт Тодорка в Пирин и оспорването на правото ни на собственост върху съоръжението,“ пише в съобщението.

От офшорната фирма посочват, че всички построени преди концесията лифтове и влекове на територията на НП „Пирин“ са частна собственост и не са обект на концесия. „Всички тези лифтове притежават право на строеж върху територията, на която са построени, зашото са изградени през 80-те години преди НП „Пирин“ да стане изключителна държавна собственост съгласно конституцията.“

ПО думите им, „Маренго Трейдинг“ модернизира лифта с напълно редовни документи и няма законови основания подмяната да бъде спряна. „Нито един от компетентните органи, проверили документите на извършващата се модернизация на лифт Тодорка не е установил нарушение,“ твърдят още от фирмата макар, че не всички проверки са приключили до момента.

Проектът за нов 6-седалков лифт под връх Тодорка беше спрян още през 2011 г. от предишното правителство на Бойко Борисов, защото нарушава концесионния договор за ски зона Банско и плана за управление на Национален парк Пирин. През 2014 г. обаче, в края на своя мандат, правителството на Пламен Орешарски разреши на „Маренго трейдинг“ да строи, с което офшорката получи по престъпен начин безсрочно право на строеж в рамките на концесията на „Юлен“ АД и на територия изключителна държавна собственост, какъвто е Национален парк Пирин. Решението беше взето от екоминистъра на ДПС Станислав Анастасов, който заради този случай в момента се разследва от прокуратурата.

Снимки на терен разобличиха лъжата на офшорката, че при строителството на новия лифт ще се отсекат единствено прораснали наскоро дървета в просеката на съществуващия лифт. На практика се оказва, че за строежа на новия лифт бяха маркирани за сеч близо 90 дървета от бяла мура и смърч на близо един век. Министерство на околната среда и водите не е издавало разрешение за сеч, за да се разшири просеката на досегашния лифт.

В тази връзка е изискано официално от Агенцията по кадастър и Министерствата на регионалното развитие и на околната среда да проверят как и с чия помощ офшорната компания е възстановила строителните книжа за съществуващия лифт „Тодорка“ не само без да има вещни права в парка, но и при сервитут от 34 дка, което е двойно повече от официалния сервитут на лифта от 19,3 дка съгласно концесионния договор.

 

Валерия Динкова

[email protected]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.