fbpx

Вековните букови гори в Национален парк „Централен Балкан“ включени в Списъка на ЮНЕСКО

Комитетът за световното наследство на ЮНЕСКО включи в Списъка на световното наследство 63 масива от стари и първични букови гори от десет европейски страни, сред които и тези в Национален парк“Централен Балкан“, за да формират серийния обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони на Европа“. Тези гори представляват разширение на съществуващия обект на световното наследство „Първичните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Германия“. Решението на Комитета за световно наследство е международно признание за това, че заедно, тези букови гори дават цялостна представа за еволюцията и въздействието, което буковите екосистеми са имали върху развитието на Европа след последния ледников период.

България участва в номинацията с най-представителните букови гори в 9-те резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ –  „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“, които вече са в списъка на ЮНЕСКО. Включените букови гори в обекта заемат почти 11 хил. ха, което е около 55% от резерватната площ и над 15% от общата паркова територия. Те бяха идентифицирани  като гори с необходимите качества за Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, тъй като са представителни, вековни, с високо биоразнообразие, строг законов статут.

Разширеният сериен обект отговаря на критерия за образци на продължаващи екологични и биологични процеси в развитието на екосистемите и цели опазването на най-представителните вековни букови гори в Европа. Той представлява изключителен пример за незасегнати, комплексни гори в умерения пояс, които демонстрират разпространението на европейския бук на Стария континент. Уникален за обекта е и големият брой участващи държави –  прецедент в историята на Конвенцията за световно наследство.

България, Австрия, Албания, Белгия, Румъния, Словения, Испания, Италия,  Хърватска (и Украйна с още територии) участваха в съвместната номинация за разширение на съществуващия сериен европейски обект на световното наследство „Първичните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Германия“, разположен на територията на Словакия, Украйна и Германия.

Прочети  Мониторинг на находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП "Централен Балкан"

Включването на България в европейския сериен обект на световно наследство на ЮНЕСКО е поредно признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване. Висока оценка за съхранената дива природа в парк „Централен Балкан“ – национално богатство и възможност за регионално устойчиво развитие.

Валерия Динкова

[email protected]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.