fbpx

НП „Пирин“ представи мобилното си приложение с информация за туристическите маршрути

Национален парк „Пирин“ представи новото мобилно приложение Pirin NP с информация за регламентираните туристически маршрути на територията му.

Приложението съдържа цялата необходима информация, за да избор и планиране на най-подходящия и интересен маршрут. Потребителите разполагат с голям набор от инструменти: вградена интерактивна топографска карта, възможност за локализация на местоположението в нея, локализация и идентификация на забележителности, туристически маршрути, хижи и много други важни обекти. По време на туристически преход ще можете да видите каква част сте изминали от маршрута и каква ви остава.

Богатствата на Националния парк се разкриват в секция „Биоразнообразие“- ще можете да разгледате различни видове и местообитания, а ако нарушавате някоя защитена зона, то ще ви извести и ще ви помогне да излезете от нея.

Приложението работи независимо от наличието на GSM мрежа, не изисква връзка с Интернет и работи без пренос на мобилни данни.

Важно: Винаги преди да тръгнете да посещавате НП „Пирин“, обновявайте приложението и изтеглете последната версия на картата в него, докато имате налична връзка за данни, предупреждават разработчиците. Освен това за целите на навигацията и идентификацията на обекти в парка, моля разрешете Location и Camera access на приложението в телефона Ви.

Приложението е безплатно за изтегляне и употреба. В него няма реклами, нито ще трябва да се регистрирате. То е собственост на Дирекцията на НП „Пирин“.

Това приложение е реализирано в изпълнение на договор ДП- 5/02.05.2019 г. по проект BG16M1PR002-3.007-0007-C02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 Пирин за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Валерия Динкова

v_dinkova@varhove.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

error: Защитено съдържание !!